Redaktionel produktionsstøtte for 2022 er netop blevet uddelt af Medienævnet. Medienævnet har i denne runde behandlet 17 nye ansøgninger og 68 indberetninger. Af de nye ansøgninger fik seks ansøgninger tilsagn. Afslag til nye ansøgere blev blandt andet givet, da projekterne efter Medienævnets vurdering ikke er et nyhedsmedie i lovens forstand, og at ansøgernes medier ikke.. read more →

06 sep 2021
6 september 2021

Tilskud til lokalradio- og Tv 2022

Alle ikkekommercielle lokalradio- og tv-stationer, der har en programtilladelse fra Radio- og tv-nævnet, har nu mulighed for at søge om driftstilskud for 2022.Ansøgning om driftstilskud for 2022 skal ske via en formular, som findes via disse links: Tilskud til lokalradio 2022 søges her. Tilskud til lokal-tv 2022 søges her. Fristen for at indsende en ansøgning.. read more →

30 jun 2021
30 juni 2021

Dispensation ophæves

Til jeres orientering har kulturministeren underskrevet to nye bekendtgørelser om hhv. ikkekommerciel lokalradiovirksomhed og ikkekommercielt tv i MUX 1. Formålet med udstedelsen af de to nye bekendtgørelser er, at dispensationen for egenproduktionskravet på grund af COVID-19 ophæves fra 1. august 2021. Vi forventer, at bekendtgørelserne er offentlige på retsinformation enten i morgen torsdag den 1… read more →

18 maj 2021
18 maj 2021

Ophør af dispensation

Aarhus d. 10.05.2021 Vedr. ophør af dispensation i forbindelse med udsendelse af nye programmer på ikke-kommercielle radio- og tv-stationer. Undertegnede skal hermed på vegne af DKPK orientere om, at jeg i dag er blevet ringet op fra Kulturstyrelsen om, at dispensationen vedr. produktion og udsendelse af nye programmer på ikke-kommercielle radio- og tv-stationer højst tænkeligt.. read more →

Velkomst.     Formanden bød alle online deltagere velkommen til dette specielle årsmøde. 2. Valg af dirigent og referent.     Per Nielsen blev valgt til dirigent og Tove Videbæk til referent.     Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var korrekt indkaldt. 3. Bestyrelsens beretning og handlingsplan.     Formanden aflagde bestyrelsens/formandens beretning. Kan læses på www.dkpk.dk og tilsendes medlemmer,.. read more →

17 mar 2021
17 marts 2021

DKPKs møde med KODA

Den Kristne Producentkomité Aarhus 11.03.2021Til DKPK-medlemmer og samarbejdspartnere. Hermed vil vi fra DKPK gøre jer opmærksom på, at vi efter et vigtigt møde med KODA, hvor vi stillede en lang række spørgsmål vedr. gudstjenester på nettet, fik nogle gode svar, som vi tror, kan være til hjælp for jer og / eller jeres samarbejdspartnere.KODA svarede.. read more →

03 feb 2021
3 februar 2021

Ansøgning samt svar på Nye Dispensationer

Til KulturministerJoy Mogensen                                                                                                                   Aarhus d. 29.01.2021 Vedr. ikke-kommercielle radio- og tv-stationer – samt dispensationer i forbindelse med Corona-restriktioner m.v. Kære Joy Mogensen På vegne af DKPKs medlemmer og DKPK henvender vi os endnu engang vedr. dispensation i forbindelse med produktion af nye programmer hver uge på ikke-kommercielle radio- og tv-stationer. Vi takker for dispensationen i.. read more →

Emne: Vigtig orientering til alle ikkekommercielle tilladelseshavere fra Radio- og tv-nævnet, 31.08.2020. Til alle ikkekommercielle tilladelseshavere Dispensationer ophæves Som bekendt besluttede kulturministeren i foråret 2020 som følge af COVID-19 situationen at give en dispensation hvilket betød, at ikkekommercielle tv-stationer ikke var forpligtede til at udsende mindst to timers egenproduceret førstegangsudsendt programindhold om ugen. Der blev.. read more →

Georg Julin fortæller på denne video om sine mange år erfaring med udviklingen af programproduktion på både radio og TV. I de seneste år har medieverden totalt forandret sig, f.eks. hører flere og flere Podcast i stedet for radio, og det samme sker i forhold til flow TV og streaming. Interessant er det at det.. read more →

22 maj 2020
22 maj 2020

Nye Tro-og-love-erklæringer

Hermed er de nye Tro-og-love-erklæringer blevet sendt til alle medlemmer. Alle ikke-kommercielle radioer og TV-stationer med sendetilladelse skal udfylde og indsende erklæringen til DKPKs sekretariat: dagligleder@dkpk.dk Dette skal ske snarest muligt – dog senest d. 15. juni. Da det drejer sig om 2019, er det bedst at få det klaret inden sommeren. Vi ved, at.. read more →