29 apr 2023
29 april 2023

Årsberetning d.29. April 2023

Lørdag d. 29. April var der endnu engang årsmøde i dkpk. Tove Videbæk aflagde her følgende formandsberetning:

Årsberetning DKPK Generalforsamling 29. april 2023, hos UCB, Kbh.

Først og fremmest vil jeg gerne takke bestyrelsen for et godt og tillidsfuldt samarbejde i året.  Vi har haft 2 bestyrelsesmøder i 2022 og ét i 2023, og de har alle været online.

Bestyrelsen består af medlemmer, som har været med i mange år, og så heldigvis nye, som har tilført og stadig tilfører DKPK nye ideer og indsatser. Isak Jespersen har arbejdet med DKPKs hjemmeside og sørger for at holde den opdateret, og han har får kontakt til andre unge, som arbejder med medier. Vi er meget glade for, at vi har både ”gamle” og ”nye” i bestyrelsen. Vi har brug for både erfarne og nye, hvis vi skal have en god fremtid i DKPK – og det skal vi. Vi arbejder fortsat på at få mindst et ekstra bestyrelsesmedlem i DKPKs bestyrelse.

DKPKs formål er stadig at ”styrke kristne radio- og tv-producenter i at fremme det kristne livs- og menneskesyn i Danmark gennem oprettelse og drift af lokale radio og tv-stationer”. Dette har vi alle i bestyrelsen gjort, hvad vi kunne for at opfylde. Og det forsøger vi igennem alt, hvad vi foretager os fortsat at holde for øje.

Året 2022-23 har været et stille år på DKPK. Pionererne, som etablerede radio-stationer, har så småt nået den alder, hvor de er stoppet, uden at nye er kommet til. Samtidig har vi mistet medlemmer. Men – vi skylder de trofaste kristne radiostationer, ledere og medarbejdere en stor tak for deres mange års indsats med radioprogrammer og deres fortsatte engagement flere steder.

Det virker dog, som om radio ikke længere er så ”in”, som det var tidligere. Nu er det mere podcast og sociale medier, der tager opmærksomheden. Det er ikke noget, som bare vi oplever, men det oplever også DR.

Derfor er vi også glade for, at vi har fået kontakt med unge mennesker, som laver kristne podcasts. Vi håber, at vi kan hjælpe dem til at fortsætte og udvide deres lytterskare. Og vi håber, at den viden og erfaring, som er akkumuleret i DKPK vil kunne være til gavn for disse og andre unge mennesker.

Vedr. kristent TV har vi i DKPK ikke længere medlemmer, idet ingen kristne stationer ved den seneste tildeling af tilladelser fik fornyet deres sendetilladelse. Heldigvis er der dog pt. mange kirker og kristne foreninger, som sender kristne programmer, gudstjenester, lovsang m.v. online. Men vi har naturligvis et håb om, at der på et tidspunkt igen kommer kristent tv på fjernsynsskærmene i Danmark.

Pga. det faldende medlemstal, er økonomien også skrumpet ret meget, hvilket vil kunne ses på regnskabet. For at gøre det helt klart vil vi i 2023 kun få ca. 14.000 kr.   i UBOD-midler, idet radio- og podcast ikke akkumulerer tilskud til DKPK. Derfor vil

undertegnede også foreslå, at aflønningen af daglig leder og dækning af vedkommendes udgifter nedsættes til kr. 1.000 pr. måned fra 1. maj 2023.

Men der er nok at se til i DKPK – og vi må også bede Gud lede os, så vi fortsat har for øje, at det formål vi har, er at ”styrke kristne radio- og tv-producenter i at fremme det kristne livs- og menneskesyn i Danmark gennem oprettelse og drift af lokale radio og tv-stationer”.

Dvs. vi ønsker med vores forening at fremme ”Det kristne livs- og menneskesyn i Danmark” i alt, hvad vi gør. Det skal vi huske – og det slår vi en tyk streg under også her i dag – og med denne beretning.

Tove Videbæk,

Formand, Daglig leder

29.04.2023

Medlemmer af DKPKs bestyrelse pr. d.d.: Tove Videbæk (Daglig leder og formand), Per Nielsen (næstformand), Isak Jespersen (medlem og ansvarlig for hjemmeside mv.). Suppleanter er: Bjarne Larsen og Mogens Videbæk.