Bestyrelse

Den Kristne Producent Komité ledes af en bestyrelse bestående af følgende medlemmer:
  • Isak Reinholdt Jespersen, formand og daglig leder
  • Per Nielsen, næstformand
  • Tove Videbæk
  • Mogens Videbæk, kasserer (suppleant)
  • Frederik Wind (suppleant)