Bestyrelse

Den Kristne Producent Komité ledes af en bestyrelse bestående af følgende medlemmer:
  • Tove Videbæk, formand og daglig leder
  • Per Nielsen, næstformand
  • Isak Jespersen
  • Martin Tangstad
  • Mogens Videbæk, kasserer
  • Bjarne Larsen (suppleant)