Bestyrelse

Den Kristne Producent Komité ledes af en bestyrelse bestående af følgende medlemmer:
  • Bjarne Larsen, formand og daglig leder
  • Per Nielsen, næstformand
  • Tove Videbæk, sekretær
  • Viggo Wive
  • Niels Christian Holm
  • Mogens Videbæk, kasserer