Velkomst.     Formanden bød alle online deltagere velkommen til dette specielle årsmøde. 2. Valg af dirigent og referent.     Per Nielsen blev valgt til dirigent og Tove Videbæk til referent.     Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var korrekt indkaldt. 3. Bestyrelsens beretning og handlingsplan.     Formanden aflagde bestyrelsens/formandens beretning. Kan læses på www.dkpk.dk og tilsendes medlemmer,.. read more →

17 mar 2021
17 marts 2021

DKPKs møde med KODA

Den Kristne Producentkomité Aarhus 11.03.2021Til DKPK-medlemmer og samarbejdspartnere. Hermed vil vi fra DKPK gøre jer opmærksom på, at vi efter et vigtigt møde med KODA, hvor vi stillede en lang række spørgsmål vedr. gudstjenester på nettet, fik nogle gode svar, som vi tror, kan være til hjælp for jer og / eller jeres samarbejdspartnere.KODA svarede.. read more →

03 feb 2021
3 februar 2021

Ansøgning samt svar på Nye Dispensationer

Til KulturministerJoy Mogensen                                                                                                                   Aarhus d. 29.01.2021 Vedr. ikke-kommercielle radio- og tv-stationer – samt dispensationer i forbindelse med Corona-restriktioner m.v. Kære Joy Mogensen På vegne af DKPKs medlemmer og DKPK henvender vi os endnu engang vedr. dispensation i forbindelse med produktion af nye programmer hver uge på ikke-kommercielle radio- og tv-stationer. Vi takker for dispensationen i.. read more →

Emne: Vigtig orientering til alle ikkekommercielle tilladelseshavere fra Radio- og tv-nævnet, 31.08.2020. Til alle ikkekommercielle tilladelseshavere Dispensationer ophæves Som bekendt besluttede kulturministeren i foråret 2020 som følge af COVID-19 situationen at give en dispensation hvilket betød, at ikkekommercielle tv-stationer ikke var forpligtede til at udsende mindst to timers egenproduceret førstegangsudsendt programindhold om ugen. Der blev.. read more →

Georg Julin fortæller på denne video om sine mange år erfaring med udviklingen af programproduktion på både radio og TV. I de seneste år har medieverden totalt forandret sig, f.eks. hører flere og flere Podcast i stedet for radio, og det samme sker i forhold til flow TV og streaming. Interessant er det at det.. read more →