06 sep 2021
6 september 2021

Tilskud til lokalradio- og Tv 2022

Alle ikkekommercielle lokalradio- og tv-stationer, der har en programtilladelse fra Radio- og tv-nævnet, har nu mulighed for at søge om driftstilskud for 2022.Ansøgning om driftstilskud for 2022 skal ske via en formular, som findes via disse links: Tilskud til lokalradio 2022 søges her. Tilskud til lokal-tv 2022 søges her. Fristen for at indsende en ansøgning.. read more →

30 jun 2021
30 juni 2021

Dispensation ophæves

Til jeres orientering har kulturministeren underskrevet to nye bekendtgørelser om hhv. ikkekommerciel lokalradiovirksomhed og ikkekommercielt tv i MUX 1. Formålet med udstedelsen af de to nye bekendtgørelser er, at dispensationen for egenproduktionskravet på grund af COVID-19 ophæves fra 1. august 2021. Vi forventer, at bekendtgørelserne er offentlige på retsinformation enten i morgen torsdag den 1… read more →

18 maj 2021
18 maj 2021

Ophør af dispensation

Aarhus d. 10.05.2021 Vedr. ophør af dispensation i forbindelse med udsendelse af nye programmer på ikke-kommercielle radio- og tv-stationer. Undertegnede skal hermed på vegne af DKPK orientere om, at jeg i dag er blevet ringet op fra Kulturstyrelsen om, at dispensationen vedr. produktion og udsendelse af nye programmer på ikke-kommercielle radio- og tv-stationer højst tænkeligt.. read more →

Velkomst.     Formanden bød alle online deltagere velkommen til dette specielle årsmøde. 2. Valg af dirigent og referent.     Per Nielsen blev valgt til dirigent og Tove Videbæk til referent.     Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var korrekt indkaldt. 3. Bestyrelsens beretning og handlingsplan.     Formanden aflagde bestyrelsens/formandens beretning. Kan læses på www.dkpk.dk og tilsendes medlemmer,.. read more →

17 mar 2021
17 marts 2021

DKPKs møde med KODA

Den Kristne Producentkomité Aarhus 11.03.2021Til DKPK-medlemmer og samarbejdspartnere. Hermed vil vi fra DKPK gøre jer opmærksom på, at vi efter et vigtigt møde med KODA, hvor vi stillede en lang række spørgsmål vedr. gudstjenester på nettet, fik nogle gode svar, som vi tror, kan være til hjælp for jer og / eller jeres samarbejdspartnere.KODA svarede.. read more →