Formål

Den Kristne Producent Komité (DKPK) har til formål at styrke kristne radio- og tv-producenter i at fremme det kristne livs- og menneskesyn i Danmark gennem oprettelse og drift af lokale radio og tv-stationer.

DKPK forhandler på medlemmernes vegne med myndigheder og foreninger om sager af fælles interesse for medlemmerne, bl.a. om ophavsret.

DKPK modtager og formidler økonomiske tilskud, refusion, rabatter og lign. på medlemmernes vegne.

DKPK vil desuden styrke den offentlige debat ved samfundsengagerende oplysningsaktiviteter. Det gøres bl.a. ved at formidle relevante medienyheder og ved at holde kurser og foredrag rundt i landet.

DKPK koordinerer også fælles aktiviteter med andre radio- og tv-foreninger.

Læs vedtægterne her.