Om DKPK

Den Kristne Producent Komité (DKPK) er en sammenslutning af lokale kristne radio- og tv stationer, samt producenter. Stationerne sender over æteren, via internettet og fra satellitter.

DKPK blev stiftet i 1986 og har i dag 35 lokale stationer som medlemmer – heraf 15 lokalradioer og 20 lokaltv-stationer. Blandt medlemmerne er stationer, der brød DRs monopol i 1984.

DKPK varetager medlemmernes interesser overfor myndighederne, som er Kulturstyrelsen, Kulturministeriet og Folketinget. Vi forhandler legeledes ophavsrettigheder med KODA og Gramex på vore medlemmers vegne.

DKPK er medlem af paraplyorganisationen DILEM, dvs. de idebaserede stationers organisation. Via DILEM tilbydes kurser omkring journalistik, teknik og andre relevante emner.

Kontingentet hentes via UBOD midlerne hvor DKPK sidder med ved bordet ved fordelingen.

Indmeldelse sker via mail til dagligleder@dkpk.dk

Isak Reinholdt Jespersen
Daglig leder