Redaktionel produktionsstøtte for 2022 er netop blevet uddelt af Medienævnet.

Medienævnet har i denne runde behandlet 17 nye ansøgninger og 68 indberetninger. Af de nye ansøgninger fik seks ansøgninger tilsagn.

Afslag til nye ansøgere blev blandt andet givet, da projekterne efter Medienævnets vurdering ikke er et nyhedsmedie i lovens forstand, og at ansøgernes medier ikke har et indhold, hvor det redaktionelle stof i form af artikler med videre er inden for et bredt emneområde, hvor de ikke primært behandler politiske, samfundsrelaterede samt kulturelle temaer. Dertil blev der givet afslag til medier, der ikke vurderes at være et selvstændigt medie.

Næste ansøgningsfrist for redaktionel produktionsstøtte er den 3. oktober 2022.

Læs mere om redaktionel produktionsstøtte

Se liste over tilskudsmodtagere

Yderligere oplysninger:
Medienævnets sekretariat: mediestotte@slks.dk