30 jun 2021
30 juni 2021

Dispensation ophæves

Til jeres orientering har kulturministeren underskrevet to nye bekendtgørelser om hhv. ikkekommerciel lokalradiovirksomhed og ikkekommercielt tv i MUX 1. Formålet med udstedelsen af de to nye bekendtgørelser er, at dispensationen for egenproduktionskravet på grund af COVID-19 ophæves fra 1. august 2021.

Vi forventer, at bekendtgørelserne er offentlige på retsinformation enten i morgen torsdag den 1. juni 2021 eller fredag den 2. juni 2021. Bekendtgørelserne træder som nævnt i kraft den 1. august 2021.

Såfremt I har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Emilie Hellerup Danielsen
Fuldmægtig | Kulturministeriet | Jura, Ophavsret og Medier

Tlf. 41 39 38 28 |  emhdan@kum.dk

Nybrogade 2 | 1203 København K | www.kum.dk

Kulturministeriet logo