06 sep 2021
6 september 2021

Tilskud til lokalradio- og Tv 2022

Alle ikkekommercielle lokalradio- og tv-stationer, der har en programtilladelse fra Radio- og tv-nævnet, har nu mulighed for at søge om driftstilskud for 2022.
Ansøgning om driftstilskud for 2022 skal ske via en formular, som findes via disse links:

Tilskud til lokalradio 2022 søges her.

Tilskud til lokal-tv 2022 søges her.

Fristen for at indsende en ansøgning er onsdag den 29. september 2021, kl. 12.00.

Radio- og tv-nævnet træffer afgørelser om tilskud på baggrund af en årlig ansøgningsrunde. Tilskudsmodtagere for 2022 vil modtage tilskud og tilsagnsbrev medio/ultimo januar.

Hvis I har spørgsmål, er I velkomne til at sende en e-mail til Radio- og tv-nævnets sekretariat: rtv@slks.dk