01 sep 2017
1 september 2017

Tilskud til lokal-tv

Der er over 43 millioner på højkant til driftstilskud til ikkekommercielt lokal-tv. Stationer med programtilladelse kan søge – inden 2. oktober.

Medieaftalen for 2015-2018 bevilger 43,8 millioner kroner årligt i tilskud til ikke-kommerciel lokalradio og -tv.

Radio- og tv-nævnet, som administrerer puljen, har nu åbnet for ansøgning om driftstilskud for 2018 til ikkekommercielt lokal-tv på det digitale tv-net MUX 1. Alle ikkekommercielle lokal-tv-stationer, som har programtilladelse fra Radio- og tv-nævnet, kan søge. Fristen for indlevering af ansøgning er mandag den 2. oktober 2017 kl. 12.00.

Slots- og Kulturstyrelsen skriver blandt andet dette om kravene for at få tilskud: “Der kan alene ydes tilskud til stationer, der opfylder vilkårene i deres programtilladelse om bl.a. minimumssendetid og lokalt indhold.”

Radio- og tv-nævnet træffer afgørelse på sit møde i december 2017. Efter nytår vil ansøgerne modtage et tilsagnsbrev eller afslagsbrev via e-mail.

Læs mere og hent ansøgningsskema her.