23 jan 2019
23 januar 2019

Sygdom åbnede Pers øjne for Guds nåde

Livstruende sygdom blev et eksistentielt vendepunkt for radiovært og tidligere bankmand, Per Sparre. Bibelens budskab blev så levende for ham, at han må dele det med andre – blandt andet over radiobølgerne.

Per Sparre var i 20’erne, da han blev ramt af alvorlig sygdom. På et par måneder tabte han sig 45 kg, og det endte med en indlæggelse, hvor han lå i koma i et halvandet døgn.
Heldigvis slap han levende igennem. I dag er Per Sparre 61 år, radiovært på Nordsjællands Kristne Radio i Helsingør og pensioneret bankmand.
Som han kigger tilbage på sit liv, kan han se, at sygdommen blev et eksistentielt vendepunkt, der forvandlede hans perspektiv på tilværelsen.

Læste Det Nye Testamente
Vi møder Per Sparre i Nordsjællands Kristne Radios studie i Helsingør. Mens vi får en snak om radioens historie og vision, står det hurtigt klart, at Per Sparre har mere på hjerte. Han brænder for at dele det kristne budskab, fordi han har erfaret det helt tæt på.
– Når man rammes af sygdom, begynder man at tænke: ”Er der en mening med livet?”, husker Per Sparre. ’

Han kommer ikke nærmere ind på sygdommens art, men kalder den ”livstruende” og noget, der kræver ”daglig medicinering”. Han vil nemlig ikke, at diagnosen skal skygge for det egentlige: hans møde med Guds nåde gennem ord fra Jesus:
– Mens jeg er syg, går jeg på et tidspunkt ned på biblioteket og finder en bog, hvor der står: ”Kom, alle I som er trætte og tyngede af byrder.” Det vakte min interesse, og det ville jeg have mere af. Så jeg læste hele Det Nye Testamente samtidig med, at jeg blev dårligere og dårligere og endte i koma på hospitalet, fortsætter han.

En helt ny verden
Selvom Per Sparres forældre var kristne, var ordene i Biblen aldrig levende for ham selv.
– Jeg var af den opfattelse, at Gud måske nok kunne hjælpe ældre mennesker med at dø – men jeg var slet ikke klar over, at Gud også kunne hjælpe unge mennesker med at leve, siger han.

Men denne gang er det anderledes:
– Som jeg læser, går det op for mig, at det, jeg ikke troede var en mulighed, er en mulighed. Jeg begynder at tage Bibelens ord til mig og siger til mig selv: ”Her er der noget at leve på!” Og ligesom da Columbus opdagede Amerika, åbnede der sig pludselig en helt ny verden for mig, forklarer radioværten.

Per Sparre i sit element på Nordsjælland Kristne Radio

’Kast dine bekymringer på mig’
Det, der for alvor rammer Per, er budskabet om Guds nåde:
– Helt konkret går disse ord op for mig: ”Min nåde er dig nok” og ”I magtesløsheden udfolder min kraft sig fuldt ud”.

Det sætter tanker i gang hos Per, der nu henvender sig personligt til Gud gennem bøn:
– Jeg spørger Gud: ”Hvad betyder det her for mig?”, hvortil han svarer: ”Giv mig, hvad du har at gå med. Sygdom, fejl og nederlag. Giv mig det. Kast det over på mig, for jeg har omsorg for dig.”
– Og så siger jeg: ”Men hvad får jeg så tilbage?” Jeg mærker, at Gud svarer: ”Min nåde. At jeg elsker dig som den du er, og at du kan komme med det hele til mig. Og så må du få min kraft og styrke.”
– Det er jo noget af en byttehandel! siger Per med et glimt i øjet og tilføjer: – Men når den opstandne og mægtige frelser siger, at nåden er dig nok, så er den nok. Det gør, at jeg i stedet for at kæmpe med sygdommen og alle mine problemer selv, kan lægge det hele over på Gud.

Gud bærer sygdommen
Sygdommen har Per stadigvæk, og det er ifølge ham selv et mirakel, at han lever i dag:
– Min sygdom er alvorlig, og jeg får dagligt meget medicin. Men det er ikke længere mig, der står alene med sygdommen. Det er svært at forklare, men det betyder, at det ligger hos Gud, fortæller han.

I stedet er Pers liv nu præget af stor taknemmelighed for livet og for de små øjeblikke:
– Jeg har fået en nær ældre veninde på over 100 år, og hun siger: ”Per. Livet er en stor gave. Du skal bare tage en dag ad gangen!” Hvor er det vist! reflekterer den tidligere bankmand og konkluderer: – Det vil jo sige, at vi ikke skal gå og bekymre os! Det er vigtigt, at vi er til stede i øjeblikket og samtidig er klar over, at vi er på en livsvandring frem mod vort evige hjem i himlen.

Et budskab, der skal deles
Som pensionist har Per Sparre fået mere tid til frivilligt og socialt arbejde, og han er i dag en aktiv del af det lokale liv i Helsingør og omegn. Blandt andet gennem sit arbejde for den tværkirkelige lokalradio, Nordsjællands Kristne Radio:
– Jeg har oplevet helt konkret, at der er en opstanden, levende frelser, som kan møde ethvert menneske lige dér, hvor det er. Det budskab skal fortælles til andre! fortæller han begejstret.

Budskabet om Kristus, er radiostationens omdrejningspunkt og hovedbudskab. Det kan alle kirkeretninger være med på, og det det er et budskab, der også rækker ud over kirkens fire vægge:
– Nogle gange møder jeg folk, som fortæller mig, at de har lyttet med. Det kan åbne op for en god snak om bøn og tro. Gennem radioen åbner der sig en helt ny verden for dem, slutter Per Sparre.
Nordsjællands Kristne Radio er med i Den Kristne Producent Komité, der organiserer omkring 20 kristne lokalradio- og tv-stationer i Danmark.