Det er ikke nok, at religiøse radioudsendelser beskæftiger sig med generelle teologiske problemstillinger. De skal handle om lokale personer i lokale sammenhænge. Det fremgår af Radio – og tv-nævnets vurdering i en konkret sag.

Den kommende ikkekommercielle lokalradioordning har vide rammer for at sende programmer med religiøst indhold.

Det oplyser Kulturstyrelsen på baggrund af Bekendtgørelsen om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed, som netop er publiceret.

Men er rammerne så vide, som Kulturstyrelsen lover?

En vurdering fra Radio- og tv-nævnet afslører, at man ikke går med til udsendelser om generelle problemstillinger af almen interesse, selv om gæsterne i studiet kommer fra lokalområdet. Udsendelserne skal handle om personerne selv eller om lokalområdet og dets historie.

 

Lokale forhold af lokal interesse

Bekendtgørelsen stiller krav om minimum én times programmer med lokalt indhold hver uge. De fleste eksisterende ikkekommercielle lokalradioer har tilladelse til at sende 15 timer om ugen.
Men hvad er lokalt indhold?

Det forstås ifølge bekendtgørelsen som noget, der ”handler om lokale forhold, og som derfor kan have en særlig interesse for befolkningen i lokalområdet”.

– Hvorvidt et religiøst program kan tælle med som lokalt indhold – eller må sendes i den resterende sendetid – afhænger således af programmets indhold, forklarer informationsmedarbejder ved Kulturstyrelsen Jakob Dahl Knudsen.

Det er i sidste ende Radio- og tv-nævnet, der afgør, hvorvidt et konkret program kan tælle med som lokalt indhold, siger han. Men et eksempel, hvor Radio- og tv-nævnet netop har truffet afgørelse om en række indslag med religiøst indhold, illustrerer, hvilke programmer, nævnet kan acceptere.

 

Lokale udsendelser skal være anderledes

TV Alternativ er en del af Familiekanalen TV og sender forskellige udsendelser med religiøst indhold. Her vurderede Radio- og tv-nævnet efter tilsyn, at programmer som ”Ugens Religiøse Spørgsmål” og ”Familiekanalens Studie” blot er af almen og general interesse og ikke har nogen tilknytning til tilladelsesområdet.

Derfor kan de to programtyper ikke karakteriseres som lokalt indhold – også selv om ”Ugens religiøse spørgsmål” består af interviews med en seks lokale præster om disses fortolkninger af kristendommen. Og selv om den aktuelle udgave af ”Familiekanalens studie” består af interviews med missionærer fra Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige og omhandler deres og værtens eget forhold til kristendommen.

Derimod godkendte Radio- og tv-nævnet et interview med en præst fra Brødremenigheden i Christiansfeld. Programmet opfyldte kravet om lokalt indhold, fordi det omhandlede Christiansfelds historie og Brødemenighedens betydning for byen.

 

Hvordan påvirkes gudstjenestetransmissioner?

Men hvad betyder det for transmission af lokale radiogudstjenester?

Det har vi spurgt Kulturstyrelsen om, og det vender vi tilbage til, så snart, vi har et svar.

Bekendtgørelsen om lokal ikkekommerciel radiovirksomhed træder i kraft den 1. januar 2017. Der er ingen ændringer af vilkårene for lokal-tv. Der er således fortsat krav om, at minimum 80 pct. af programmerne er med lokalt indhold. Og igen: Radio- og tv-nævnet vurderer i konkrete sager, om der er tale om lokalt indhold.


Uddrag af Bekendtgørelsen om lokal ikkekommerciel radiovirksomhed
§ 11. Programvirksomheden skal omfatte mindst 1 times egenproduceret førstegangsudsendelse med lokalt indhold hver uge i minimum 50 uger om året i form af ét eller flere taleradioprogrammer. Det er i begrænset omfang tilladt at anvende jingler, vignetter eller musikalske indslag i denne del af programvirksomheden.
Stk. 2. Ved lokalt indhold forstås et programindhold, som handler om lokale forhold, og som derfor kan have en særlig interesse for befolkningen i lokalområdet.
Stk. 3. Ved egenproduktion forstås programmer, der er produceret af tilladelseshaveren selv eller som led i stationens facilitering af public access, dvs. facilitering af programmer produceret af borgere i tilladelsesområdet.
Stk. 4. Ved førstegangsudsendelse forstås programmer, der ikke tidligere har været udsendt. Mindre ændringer i et tidligere sendt program medfører ikke, at programmet anses som en førstegangsudsendelse.

Læs hele bekendtgørelsen her