21 nov 2017
21 november 2017

Radio giver åndelig føde i hverdagen

Københavns Nærradio er et åndehul for mange københavnere. Ord fra Bibelen giver ro, skaber åndeligt liv og vækker tillid til Gud midt i den grå hverdag. Stationens leder Viggo Wiwe er overbevist om ordenes skabende kraft.

Af Svend Løbner, freelancejournalist

Kan man ikke komme i kirke på grund af dårligt helbred, kan man bruge Københavns Nærradio som radiokirke. Og har man brug for åndelig føde på vej til arbejde, kan man hente podcasts med andagter fra Københavns Nærradio.
– Mennesker består ikke kun af fysik; vi er også ånd. Derfor længes vi efter fællesskab med Gud, og derfor har vi brug for åndelig føde, forklarer radioens daglige leder, Viggo Wiwe.

Sendte fra Sverige
Københavns Nærradio er en af de ældste lokalradioer i Danmark. Man begyndte allerede i 1981 at sende en time om ugen fra Malmø. Det var inden nærradioen fik egen sendetilladelse. Udsendelserne blev produceret i private hjem i København og fragtet til Malmø, hvor de blev sendt fra Radio Malmø, der dækkede hele København. Bag initiativet stod en kreds fra Luthersk Mission på Amager.
Københavns Nærradio drives i dag af Luthersk Mission og Indre Mission og sender 24 timer om ugen over hele København og omegn. 13 timer er nyproduceret indhold. Ud over dansk indhold laver radioen også udsendelser på engelsk, arabisk, farsi og kinesisk.

Godnat København
De danske udsendelser varierer fra lytternes musikønsker til direkte andagter og prædikener. Hver uge orienteres lytterne om nogle af de kirkelige aktiviteter i København og omegn. Forskellige samtale- og caféprogrammer krydrer sendefladen, og hver mandag sluttes dagen af med ”Godnat København”, der er en liturgisk aftenandagt, fortæller stationsleder Viggo Wiwe:
– Flere har ringet ind og sagt, at de er glade for programmet. Det giver dem ro i sindet og forbereder dem på at afslutte dagen.
Der er i det hele taget god respons på udsendelserne.
– Mest respons får vi, hvis vi af den ene eller anden grund går ned! smiler Viggo Wiwe.

Radiokirke
Hvad får dig op om morgenen for at lave lokalradio?
– Mange af vore lyttere modtager måske udelukkende det kristne budskab gennem os.  Når folk når en vis alder og ikke længere har helbred til at komme hen i en kirke, hvad har de så? Jamen så har de os! Og flere af vores lyttere lytter simpelthen til rub og stub af, hvad vi sender. Det er simpelthen, hvad de lever af.
Det kan man kalde en radiokirke…
– Ja, det kan det næsten blive. Og så tror jeg, vi når ud med det kristne budskab til mennesker, som vi ellers ikke ville nå. Jeg har modtaget mails og opringninger fra mennesker, jeg ikke kender, som fortæller, at de var ude at køre bil, mens de lige pludselig tunede ind på Københavns Nærradio. Nogle bruger endda vores podcast til og fra arbejde.

Ånd og liv
Hvorfor er der brug for åndelig føde i hverdagen?
– I en salme fra Bibelen står der: ”Mit hjerte er svedet og visnet som græs, for jeg glemmer at spise mit brød!” (Salme 102m vers 4 – red.)
– Det kristne budskab er anderledes end så meget andet. Du kan ikke lære og fastholde det kristne budskab, ligesom du husker at to og to er fire. Budskabet skal hele tiden fornyes for dig. Det er ikke blot et spørgsmål om bogstaver og grammatik. Det er et levende budskab.
Hvad udretter det?
– Bibelens vidnesbyrd virker, og når det modtages, skaber det noget. Det vigtigste er, at det skaber troen i mennesker. Jesus siger, at de ord, han taler, er ånd og liv. Han taler ikke bare om ånd og liv. Ordene formidler ånd og liv.

Ordet skaber
Viggo Wiwe er overbevist om, at Bibelens ord har samme effekt i dag, som det havde på Jesu tid.
– Vi mennesker består ikke kun af fysik; vi er også åndelige væsener. Men vi savner livsfællesskab med Gud. Det liv kan Guds ord skabe i et menneske. Når vi lytter til, hvad Gud siger, kan hans tale overbevise os om, at det, vi hører, er rigtigt og sandt og ’connecte’ os med Gud.
Viggo Wiwe har talt sig varm:
– Da Jesus kaldte på tolderen Levi, forlod han toldboden og fulgte efter. Hvad var det ved Jesus, der havde denne effekt? Jo, da han sagde ”Følg mig” havde ordene den samme skabende kraft som ved tidernes morgen, hvor Gud sagde ”Bliv lys!”

Jesus er speciel
Og netop Jesus taler Københavns Nærradio meget direkte om på stationens hjemmeside. Hvad er der ved Jesus, der er så specielt?
– Jesus er speciel derved, at han tilbyder sin frelse til alle mennesker, også alle de, der bor her i København. De har alle sammen ret til at høre budskabet, for at de kan tage imod det og få del i livsfællesskabet med Gud. Vores opgave er at så det ord, som kan skabe tro i menneskers hjerter.
København er ikke bare huse, gader og jernbanespor. Byen består af mennesker, reflekterer Viggo Wiwe til sidst:
– Tænk at inde bag vinduerne på første, anden og tredje sal sidder der mennesker, som lytter til Københavns Nærradio, fordi det er det eneste sted, de modtager åndelig føde. Det er da en fascinerende tanke!

Københavns Nærradio sender på FM 90,4 og 89,6. Flere af udsendelserne kan hentes som podcast.
Læs mere på www.knr.dk.