16 maj 2018
16 maj 2018

Prøv at få den lokale vinkel frem!

Oplæg fra Mediesekretariatet afklarede regler om lokalt indhold i lokalradio og -tv på DKPK’s årsmøde.

Af Svend Løbner, journalist

Selv om rammerne er forskellige for lokalradio og -tv, er kravene for lokalt indhold de samme. Alle udsendelser skal have en lokal vinkel, så det vækker interesse hos lokalbefolkningen.
Det kom frem ved DKPK’s og DILEM’s velbesøgte årsmøde lørdag den 21. april. Her fik deltagerne indblik i de nye regler for lokalradio- og tv. To fuldmægtige fra Mediesekretariatet under Slots- og Kulturstyrelsen holdt oplæg og besvarede på spørgsmål. Thyge Moos fortalte om ”skjult reklame” og Anne Bjerg Christiansen fortalte om ”lokalt indhold” og ”religiøst indhold”.

Optages lokalt af lokale
Først om lokalt indhold: Anne Bjerg Christiansen tog fat på reglerne for lokal-tv, hvor programvirksomheden først og fremmest skal udøves fra tilladelsesområdet.
– Det betyder, at det skal optages i den TV 2-region, hvor man har tilladelsen. Nævnet har indimellem tilladt, at man optager noget i tilgrænsende tilladelsesområder, men indholdet skal stadig være lokalt. Kravet betyder dog, at man aldrig må sende noget, som er optaget i udlandet, fastslog hun.
Programmet skal desuden produceres af tilladelseshaveren, som jo er den station, som har søgt og fået tilladelse til at sende. Der er dog mulighed for såkaldt public acces, hvor borgere kan komme ind udefra og lave programmer.

Minimum 80 procent lokalt tv-indhold
Disse to formelle krav er ikke så svære at forstå. Det er straks mere vanskeligt med kravet om at, programmerne skal have lokalt indhold, sagde hun.
– Kravet er, at der skal være minimum 80 procent lokalt indhold. Derudover kan man som station forpligte sig til mere. Det vil så stå i sendetilladelsen. Ofte vil det være 100 procents lokalt indhold.
I bekendtgørelsen står: ”Ved lokalt indhold forstås et programindhold, som handler om lokale forhold, og som derfor kan have en særlig interesse for befolkningen i tilladelsesområdet samt de umiddelbart tilgrænsende tilladelsesområder.”
– Det handler altså om programmer, der har interesse for befolkningen lokalområdet, altså programmer om lokale forhold, sagde Anne Bjerg Christiansen.

Ingen begrænsninger i emner
Hun uddybede:
– Det betyder, at man kigger på indholdet, når man vurderer om en udsendelse er lokal. Man kigger altså ikke på om gæsterne eller værten bor i lokalområdet. Når en udsendelse handler om en lokal kunstner er det afgørende, om udsendelsen handler om noget, der har interesse for lokalområdet Udgangspunktet er altid indholdet, fastslog Anne Bjerg Christiansen.
Der er ikke dog ingen begrænsninger i emner:
– Man kan i princippet tale om alle emner, religion, politik, dyreliv og hvad som helst. Men det skal vinkles til lokalområdet. Den lokale betydning skal komme frem og være tydelig for seeren. Der er stort set ingen begrænsninger i emner, men der er begrænsninger i måder, man behandler emnerne på.

Egenproducerede førstegangsudsendelser
I radio gælder noget af det samme, men alligevel ikke. For lokalradio er rammerne nemlig anderledes, fortalte Anne Bjerg Christiansen på årsmødet:
– I lokalradio skal minimum en time om ugen være med lokalt indhold. Også her kan stationen have forpligtet sig til mere, og det vil så stå i programtilladelsen.
Anne Bjerg Christiansen uddybede:
– Det lokale indhold skal være egenproduceret. Det betyder at man selv skal have lavet programmet. Det skal være en førstegangsudsendelse. Det vil sige, at det ikke må være en genudsendelse. Og så skal det være taleradio. Det betyder, at man kun i meget begrænset omfang må spille musik eller have små musikalske indslag. Der har ikke været nogen nævnsafgørelser på det endnu, så vi har ikke nogen praksis at give som eksempel. Men vi vil råde til, at man tænker noget i retning af DR P1 eller Radio24syv. Her kan man høre, at det er ekstremt sjældent, de bruger musik.

Radioer behøver ikke at optage lokalt
Men hvad er så lokalt indhold i lokalradio? Det er ligesom for lokal-tv programmer som handler om lokale forhold og derfor kan have særlig interesse for befolkningen i lokalområdet. Igen tager man altså udgangspunkt i indholdet, hvad der bliver talt om.
Men der er en forskel:
– For radio er der ikke noget krav om, hvor det skal være optaget lokalt, ligesom kravet er for lokal-tv. Et radioprogram kan i princippet være optaget alle mulige steder i Danmark; det er mere indholdet, man kigger på, sagde Anne Bjerg Christiansen og gav et eksempel.
– Det betyder i praksis at man som radiostation skal lave minimum en time om ugen med lokalt indhold, det skal være taleradio uden musik, og så skal det være egenproduceret førstegangsudsendelse. Og så skal man huske, at det indholdsmæssigt er de samme regler som gælder for tv.

Må godt dele lokaltimen op i flere programmer
Der er ingen begrænsninger for, hvor mange lokalradioprogrammer, man kan lave, for at udgøre den ene time lokalt indhold om ugen. Det må man godt dele op. Det vil sige, at man godt må lave to programmer a 30 minutter, fire programmer a 15 minutter osv.
– Nævnet har dog afgjort på forhånd, at programmerne skal fremgå af en programoversigt. En lytter skal altså for eksempel kunne se i jeres programoversigt på hjemmesiden, at onsdag kl. 14.00-14.10 kommer der lokale nyheder. Det skal være et selvstændigt program, der kan stå på egne ben. Og det må ikke være indslag i programmer med ikke-lokalt indhold. Der er altså ikke tale om små indslag af to minutter i et program, som ellers sender top-20 listen.

Der skal være en lokal vinkel
Anne Bjerg Christiansen konkluderede:
– Selv om rammerne er lidt forskellige fra lokalradio til lokal-tv, er indholdskravet det samme. Og det er, at der skal være en lokal vinkel. Derfor er det altid en god idé at understrege den lokale betydning og tilknytning i programmerne, hvis de handler om lidt mere generelle emner.
– Prøv at få den lokale vinkel frem! På lokal-tv drejer det sig om op til hele sendetiden, og i lokalradio handler det om minimum den ene time om ugen. Resten af tiden kan man i forhold til indholdet gøre, hvad man vil. Men undtagelser, naturligvis, i forhold til børnebeskyttelse, opfordring til terrorisme og skjult reklame.

Må gerne låne programmer
Efter oplægget svarede Anne Bjerg Christiansen på spørgsmål. Blandt andet dette: Er det i orden at – ud over den lokale ugentlige time – at låne udsendelser fra en anden lokalradio?
– Det er der ikke nogen forbud imod over hovedet. Det handler bare om at oplyse om det. og så indgår det i beregninger af, hvor meget man skal have i driftstilskud. Så ja, det må man godt.
Så man får ikke tilskud til lånte programmer?
– Lad os sige, at I ud af 15 timer bruger to timer på lånte programmer fra andre stationer. Så vil det blive trukket fra, så I kun får driftstilskud til 13 timer. Princippet er, at nævnet ikke vil give driftstilskud til det samme program to gange.

Anne Bjerg Christiansen fortalte desuden om regler og grænser for religiøse programmer, og Thyge Moos om regler, der skal dæmme op for skjult reklame.
Det følger vi op på her på hjemmesiden.