Emne: Vigtig orientering til alle ikkekommercielle tilladelseshavere fra Radio- og tv-nævnet, 31.08.2020.

Til alle ikkekommercielle tilladelseshavere

Dispensationer ophæves

Som bekendt besluttede kulturministeren i foråret 2020 som følge af COVID-19 situationen at give en dispensation hvilket betød, at ikkekommercielle tv-stationer ikke var forpligtede til at udsende mindst to timers egenproduceret førstegangsudsendt programindhold om ugen.

Der blev ligeledes dispenseret for, at ikkekommercielle lokale radiostationer skulle udøve selvstændig programvirksomhed i form af 15 sendetimer pr. uge.

Nu har ministeren besluttet at ophæve disse dispensationer og udstede nye bekendtgørelser for ikkekommercielt tv og ikkekommercielt radio. Det betyder, at I pr. 15. september 2020 igen er forpligtede til at overholde de krav, som fremgår af jeres programtilladelser, herunder kravene om henholdsvis to timers førstegangsudsendt programindhold og 15 sendetimer om ugen.

I kan finde de nye bekendtgørelser for jeres område på Kulturministeriets hjemmeside. Bekendtgørelsen om ikkekommercielt tv er allerede nu tilgængelig, hvorimod bekendtgørelsen om ikkekommercielt radio vil være tilgængelig snarest mulig.

Orientering af Radio- og tv-nævnet

Som altid skal I orientere Radio- og tv-nævnet, hvis der er ændringer i jeres programvirksomhed, idet det eksempelvis kan medføre, at I ikke skal modtage tilskud helt eller delvist. I bedes derfor skrive til rtv@slks.dk, hvis der har været sådanne ændringer i jeres programvirksomhed.

Hvis I alene har gjort brug af dispensationerne og udsendt genudsendelser, behøver I ikke foretage jer yderligere.

Vejledningsvideoer og quickguides

Radio- og tv-nævnet har udarbejdet vejledningsvideoer og quickguides som led i en styrket informationsindsats målrettet de ikkekommercielle lokalradio- og tv-stationer, hvilke vi vil opfordre til, at I orienterer jer i.

I finder vejledningsvideoer og quickguides her:

Ikkekommerciel lokal tv

Ikkekommerciel lokalradio

Spørgsmål?

Har I spørgsmål, er I altid velkomne til at skrive til rtv@slks.dk.

Venlig hilsen

Radio- og tv-nævnet

Slots- og Kulturstyrelsen
Agency for Culture and Palaces
Hammerichsgade 14
DK-1611 København V
T +45 33 95 42 00

rtv@slks.dk | slks.dk