31 dec 2016
31 december 2016

Nyt radio- og tv-nævn udpeget

Kulturministeren har udpeget nyt radio- og tv-nævn. Nævnet bevilger tilskud til lokalradio- og -tv-stationer, som de også fører tilsyn med.

Kulturminister Mette Bock har udpeget et nyt Radio-og tv-nævn for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2020. Nævnet er sammensat, så de udpegede medlemmer repræsenterer juridisk, strafferetlig, økonomisk, administrativ, erhvervsmæssig, mediemæssig og kulturel sagkundskab.

– Jeg har i udpegningen af medlemmerne af Radio-og tv-nævnet lagt vægt på, at de hver især har meget stærke kompetencer indenfor deres felt, siger kulturminister Mette Bock.

Nævnets formand, 49-årige Caroline Heide-Jørgensen (billedet), er professor ved det juridiske fakultet på Københavns Universitet.

– I udpegningen af Caroline Heide-Jørgensen til formand har jeg lagt vægt på hendes juridiske kompetencer og markedsindsigt, samt på, at hun i indeværende periode har ydet en værdifuld og engageret indsats som næstformand for Radio-og tv-nævnet.

Radio- og tv-nævnet er den centrale myndighed på radio- og tv-området i Danmark. Det består af ti medlemmer, der beskikkes for fire år ad gangen. Nævnet er uafhængigt af kulturministeren og træffer blandt andet afgørelser i sager om radio- og tv-reklamer og om fordeling af tilladelser til at udøve radio- og tv-virksomhed. En af nævnets centrale opgaver er desuden at bevilge tilskud til lokalradio- og -tv-stationer og at føre tilsyn med, at de overholder lovens bestemmelser.