02 mar 2018
2 marts 2018

Ny mulighed for at søge sendetilladelse

Radio- og tv-nævnet udbyder igen sendemuligheder for ikkekommerciel lokalradio.

Fik du ikke søgt om at sende lokalradio – eller fik du afslag på din ansøgning sidste gang?

Fortvivl ikke!

Nu udbyder Slots- og Kulturstyrelsen på ny sendemuligheder for ikkekommerciel lokalradio.

– Radio- og tv-nævnet gennemfører et genudbud af de ledige sendemuligheder for ikkekommerciel lokalradio i henhold til bekendtgørelse nr. 1460 af 2. december 2016 om ikkekommerciel lokalradio, skriver slks.dk.

Sendemulighederne udbydes på samme vilkår og måde som ved det oprindelige udbud.

Ansøgningsfristen er fredag den 4. maj 2018 kl. 12.00. Spørgsmål til udbudsrunden kan indsendes på mail til rtv@slks.dk senest fredag den 23. marts 2018 kl. 12.00.

Læs mere og hent ansøgningsskema her.