Radio- og tv-nævnets udbud af programtilladelser til ikkekommerciel lokalradio åbner nu. 


Nu er det tid for idébaserede lokalradioer at søge om ny programtilladelse. Eksisterende programtilladelser til ikkekommerciel lokalradio udløber nemlig den 31. december 2017. Derfor er der fra 1. februar 2017 åbnet for ansøgning om programtilladelser for perioden 2018-2027, skriver Slots- og Kulturstyrelsen.

Fristen for at ansøge er onsdag den 29. marts 2017 kl. 12.00.

De nye programtilladelser vil blive tildelt i henhold til reglerne i den bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed, som kulturminister Mette Bock udstedte den 2. december 2016.

Radio- og tv-nævnet gennemfører frem til onsdag den 22. februar 2017 kl. 12.00 en spørgsmål- og svarrunde. Alle spørgsmål og svar forventes offentliggjort senest mandag den 13. marts 2017.

For at kunne søge skal foreningen bag lokalradioen have hjemsted i det ansøgte tilladelsesområde. Foreningens hovedformål skal være at drive ikkekommerciel radiovirksomhed. Et flertal af bestyrelsens medlemmer skal have bopæl i lokalområdet. Og datoen for sendestart skal være mellem 1. januar og 1. marts 2018.

Programmerne skal opfylde et alsidighedskriterium. Derudover vil visse skønhedskriterier gøre det mere sandsynligt, at lokalradioen får sendetilladelse. Skønhedskriterierne er – i prioriteret rækkefølge: at ansøgere vil sende lokalt indhold ud over minimumskravet, at ansøger har faglighed, kompetencer, erfaring m.v. inden for ikkekommerciel lokalradiodrift eller anden radiodrift, at ansøger stiller dele af eller hele sin programvirksomhed til rådighed på internettet og til sidst at ansøger tilbyder øvrige borgere i tilladelsesområdet adgang til at producere og udsende programmer på radiostationen.

Læs mere her.