03 sep 2018
3 september 2018

Nu kan du søge om tilskud til lokale medier

Tilskudspuljerne til ikkekommerciel lokalradio og -tv åbner nu.

Alle ikkekommercielle lokale radio- og tv-stationer, som har programtilladelse fra Radio- og tv-nævnet, kan nu søge om driftstilskud for 2019.

Det oplyser Slots- og Kulturstyrelsen i en pressemeddelelse.

Medieaftalen for 2019-2023 har nemlig bevilget 49,3 mio. kr. årligt i tilskud til ikke-kommerciel lokalradio og -tv. Radio- og tv-nævnet administrerer puljen og udbetaler efter planen tilskuddet i januar.

Fristen for indsendelse af ansøgning er onsdag den 3. oktober 2018. Herefter træffer Radio- og tv-nævnet afgørelse om fordeling af driftstilskud på sit møde i december 2018. Derefter vil styrelsen inden jul udsende nyhedsbrev om afgivne tilsagn. Efter nytår vil ansøgerne modtage e-mail om enten tilsagn eller afslag.

Ansøgning om driftstilskud for 2019 skal ske via denne formular.