Radio- og tv-nævnet har fordelt programtilladelser. De nye lokalradioer vil tidligst begynde at sende lokalradio fra den 1. januar 2018.

Radio- og tv-nævnet har i 1. halvår af 2017 afholdt udbud af tilladelser til både kommerciel og ikkekommerciel lokalradiovirksomhed i hele landet. De nye programtilladelser træder i kraft den 1. januar 2018 og gælder til udgangen af 2027.

Der var i alt 161 ansøgere til ikkekommerciel lokalradio, og der vil blive udstedt 145 programtilladelser i løbet af august 2017, skriver Slots- og Kulturstyrelsen i en pressemeddelelse. Arkens Radio i Esbjerg og Den kristne radio i Holbæk er blandt modtagerne.

Der er med den nye ordning for ikkekommerciel lokalradio per 1. januar 2018 indført nye krav om blandt andet lokalt indhold. Der er krav om, at der skal sendes mindst én times egenproduceret førstegangsudsendelse med lokalt indhold per uge. Den ene times lokalt indhold skal være i form af ét eller flere taleprogrammer.

Med lokalt indhold menes programmer, som handler om lokale forhold, og som derfor kan have en særlig interesse for befolkningen i lokalområdet. Slots- og Kulturstyrelsen har dog lige sendt en lempelse i høring med svarfrist 2. august. Her foreslås det, at kravet om lokalt indhold ændres, så betegnelsen lokalt indhold også dækker lokale forhold, som har en særlig interesse for befolkningen i de tilgrænsende tilladelsesområder.

Se listen over de lokalradioer, som har fået sendetilladelse pr. 1. januar 2018.