16 sep 2016
16 september 2016

Mediekursus om interview og programproduktion

Radio- og tv-kursus I Odense den 19. november kommer hele vejen rundt om interview, spørgeteknik, redigering og produktion af udsendelser.

Danske Idébaserede Lokale Elektroniske Medier (DILEM) inviterer alle interesserede til TV- og radiokursus betalt af Kulturstyrelsen.
– Gennem kurset forbedrer vi vort nuværende niveau og forbereder vi os til fremtidens mediebillede, forklarer DILEM’s forretningsfører Mogens Videbæk i indbydelsen.

Kurset finder sted lørdag den 19. november hos Fynbo TV der ligger på Havnegade 29, 3 sal i Odense.
Alle med interesse for lokal radio og lokal TV samt dets fremtid, både aktive medie folk og dem der ”kun” har interesse, både medlemmer af DILEM og ikke medlemmer. Der er kun plads til 20 deltagere. Tilmelding senest den 11. november.

På kurset vil Svend Løbner fra Kirkeligt Medieakademi optimere radio- og tv-produceres journalistiske kompetencer med undervisning i spørgeteknik og effektfuld redigering. Tove Videbæk, gennemgår studieværtens og producerens opgaver fra den første kontakt med interview-personen til programmet er afviklet.

Efter frokost underviser Brian Lange og Henrik Jønsby i TV-optagelse samt distribution af en tv-kanal gennem hjemmeside, video streaming og sociale medier.

Tilmelding inden 11. november til
DILEM v. Mogens Videbæk
Drejervej 17.1, 2400 København NV
Eller SMS til tlf. 2291 2574
Eller via scanning af tilmeldingsblanket, der mailes til: mv@kulturcenter.dk