Undersøgelse viser, at flere og danskere udskifter traditionel tv-sening og radio-lytning med digitale tjenester på mobile enheder. Det er en virkelighed, alle medier må tilpasse sig.

Medievirkeligheden udvikler sig i et hastigt tempo, og medieudbyderne må konstant omstille og tilpasse sig. Det gælder også lokale radio- og tv-stationer.

En rapport fra Slots- og Kulturstyrelsen viser nemlig, at danskerne ser mindre flow-tv og at færre lytter til traditionel radio. Samtidig er der flere og flere – særligt blandt unge – der streamer tv og ser indholdet on demand. Flere går på internettet fra mobile enheder.

Der tegner sig med andre ord et billede af, at danskerne vil kunne tage nyhederne, tv-udsendelsen eller radioandagten med på farten.
Og det må medier i stigende grad omstille sig efter.

Men der er også godt nyt: De yngre lyttere (12-18 år) lyttede i 2016 dagligt til mere radio, end de har gjort i en årrække. Også i den anden ende af aldersspændet (70 år og derover), som i forvejen er dem, der lytter mest, lyttes der en smule mere til radio, end der blev året forinden.

Samtlige aldersgrupper herimellem lytter dog mindre til radio. Men mænd lytter mere end kvinder til radioprogrammer, viser rapporten fra Slots- og Kulturstyrelsen.

Og for de lokale tv-stationer, der omstiller sig til en eller anden form for net-tv, er der også godt nyt:

Omkring halvdelen af danskerne streamer tv (49 pct.) og video on demand fra streaming-tjenester (47 pct.).