Slots- og Kulturstyrelsen har sendt et forslag til en ny bekendtgørelse om ikke-kommercielt lokal-tv til høring. Her foreslår de blandt andet, at programmer fremover kan optages i de tilgrænsende tilladelsesområder.

Ifølge den nuværende bekendtgørelse skal programmer optages i tilladelsesområdet og omhandle personer fra dette område. Nu lægger Slots- og Kulturstyrelsen op til en ændring i deres udkast til en ny bekendtgørelse om ikke-kommercielt tv i MUX 1. Bekendtgørelsen er sendt til høring frem til den 30. november 2018 kl. 12.00.

Fremover vil det også skal være tilladt at optage programmer i det tilgrænsende område, og må tillige omhandle personer og emner fra dette område:

Programmerne skal være produceret af tilladelseshaver og være optaget i tilladelsesområdet.

– Dog kan programmer optages i de tilgrænsende tilladelsesområder, såfremt det handler om eller er med personer fra tilladelsesområdet eller dette tilgrænsende tilladelsesområde, lyder det fra Slots- og Kulturstyrelsen.

Programmerne kan også være produceret fra tilladelsesområdet i form af såkaldt ”public acces”, dvs. ved at borgerne får direkte adgang til studierne, så de selv kan producere programmerne.

Der lægges dog vægt på, at indholdet stadig skal produceres af tilladelseshaver eller borgere fra tilladelsesområdet.

De øvrige forslag til ændringer omhandler sending over internet og en strømlining af bestemmelserne om public acces, særordningen og førstegangsudsendelser.

Høringssvar skal sendes til e-mailadressen: medi@slks.dk

Se hele høringsmaterialet her