22 nov 2016
22 november 2016

Kursus kastede lys over den gode historie

Lys er afgørende for en god tv-produktion – både konkrete lamper og gode spørgsmål til udsendelsens gæst. Det lærte deltagerne ved et mediekursus lørdag.


– Det gode ved græsrods tv er, at vi kan gå dybere og fortælle anderledes historier, end de kan på landsdækkende medier. Vi kan interviewe i længere tid og komme i dybden.

Sådan indledte stationsleder Henrik Jønsby fra KKR-TV et mediekursus på Fynbo TV lørdag den 19. november 2016. 13 deltagere sugede til sig af undervisningsforløbet, der var tilrettelagt af paraplyorganisationerne DKPK og DILEM.

Godt lys er vigtigere end godt kamera

Og græsrods-tv kan virkelig noget særligt – hvis man udnytter mulighederne. Derfor var Henrik Jønsby inviteret til at undervise sammen med Tove Videbæk, mangeårig studievært ved KKR-TV, og Svend Løbner, journalist og leder af Kirkeligt Medieakademi.

Henrik Jønsby forklarede, hvordan man sætter lys op, så gæstens ansigt fremtræder så autentisk som muligt. Lamperne sættes op som ”trepunktslys”, hvor der er en hovedlampe og to supplerende lamper.

– Vigtigere end et godt kamera er god lyd og godt lys. Med rigtig god lyssætning kan du endda lave en flot produktion med din mobiltelefon, sagde Henrik Jønsby.

– Selv hvis man ikke har lys med, er der jo altid lys. Stil dig tæt ved et vindue eller en lampe. Man kan også skaffe en batteridrevet lampe, forklarede han.

Deltagerne fik lejlighed til at prøve at sætte trepunktlys op til en interviewsituation. Her kunne man tydeligt se, hvad der gav hvilke skygger, og hvordan en lampes position fx kan få gæstens ansigt til at se bredere eller smallere ud på skærmen.

 

God forberedelse giver afslappet atmosfære

Men der skal også kastes lys over udsendelse s gæst i mere overført betydning. Tove Videbæk delte sine erfaringer fra mange år som studievært på KKR-TV:

– Et godt interview er inkluderende, hvor både gæst og seer og lytter føler sig inkluderet, sagde hun.

Hun lagde vægt på god research:

– Det viser, at vi taget gæsten seriøst, og det gør, at vedkommende slapper af. Og man er jo også selv afslappet, når man er godt forberedt. Jo mere afslappet, man er, jo mere vil gæsten åbne sig og fortælle. Opbyg en atmosfære af tillid og nærhed. Udsendelsen er jo noget, I gør i fællesskab.

Når relationen er god og afslappet, kam man frimodigt stille de spørgsmål, man har på hjerte:

– Vær ikke bange for at stille naive spørgsmål. Stig gerne spørgsmålet igen, hvis du stadig undrer dig. Stil også spørgsmål ud fra, hvad der ikke bliver sagt. Vær ikke bangefor pauser. Vær lyttende og læg mærke til, hvad og hvordan noget bliver sagt. Dygtige journalister er gode lyttere, pointerede Tove Videbæk.

Også her fik nogle af deltagerne lejlighed til at interviewe en særlig gæst, som var indkaldt til lejligheden: Mads Nørby er skuespiller ved Odense Teater og direktør for Kerteminde Revyen.

Brug kilderne til det, de er gode til

Netop interview-teknik var temaet for Svend Løbners undervisning. Han startede med at kortlægge, hvad det er, der gør en historie spændende: at den er aktuel og væsentlig, og at det er noget, vi kan identificere os med og endda overraskes over.

– Der skal være et før og et efter, en udvikling fra komplikation til løsning, sagde han.


Det er også vigtigt at afgøre, hvilken kildetype, man har foran sig: Er det en erfaringskilde, som har oplevet noget, en ekspertkilde som ved særlig meget indenfor et område, eller er det en partskilde, som mener noget og måske har interesse i at lade sagen fremstå på en bestemt måde.

– Selv om gæsten kan udfylde flere roller, er det vigtigt at afgøre, hvilken rolle han eller hun spiller i den aktuelle udsendelse. Eksperten skal ikke tage om sine personlige erfaringer. Partskilden skal ikke hæve sig op til ekspert. Og erfaringskilden skal ikke udbrede sig om sine meninger, sagde Svend Løbner.

Derefter gav han to gode råd til at stille spørgsmål, der giver gæsten lyst til at svare, bl.a. åbne spørgsmål, som alle starter med bogstaverne HV: hvor, hvad, hvorfor, hvordan osv.

Det var nu ikke svært at få Mads Nørby til at tale. Som skuespiller er han vant til at præstere på kommando, og det gjorde det lettere for kursets studieværter in spe.

Interviewet kan ses på Fynbo TV, når det er redigeret færdigt.

DKPK og DILEM organiserer tilsammen 35 lokale radio- og tv-stationer i Danmark og holder jævnligt kurser med støtte fra Kulturstyrelsen for at sikre, at producenterne kan leve op til kravene om at lave aktuelle og interessante udsendelser for lokalområdet. DKPK og DILEM er forkortelser for hhv. Den Kristne Producent Komité og Danske Idébaserede Lokale Elektroniske Medier.