09 nov 2017
9 november 2017

Kommuner bør give lokale medier åben adgang

Det duer ikke, at det er forbudt at filme ved åbne kommunalbestyrelsesmøder. Det ville ellers sikre befolkningens interesse i det lokale demokrati, mener Danske Medier.

Skal der skabes interesse for kommunestyret, kræver det, at kommunerne åbner sig for offentligheden hver dag og ikke kun op til valget.

Det skriver Danske Mediers seniorkonsulent Christian Kierkegaard. Danske Medier er samlingspunkt for 300 medievirksomheder med til sammen omkring 1.000 medier i Danmark.

Det er et problem, at man ikke må optage lyd og billeder fra byråd og kommunalbestyrelser, for det hæmmer interessen for det kommunale arbejde, og det er går ud over lokaldemokratiet.

Og glittede brochurer og fancy facebook-opslag er ikke nok pointerer Kirkekegaard:

– Interessen skabes ved, at kommunerne giver offentligheden adgang til at følge arbejdet i forvaltningerne og i byråd og udvalg – og få et indtryk af, hvad det er for en debat, der foregår, skriver han i en kronik i Jydske Vestkysten.

Det er f.eks. i mange kommuner ikke tilladt for medierne at filme debatterne i kommunalbestyrelserne – uanset at møderne her er åbne. Det begrundes af borgmesteren i Herlev med, at transmission af kommunalbestyrelsesmøderne kan føre til en tivolisering af møderne, skriver seniorkonsulenten.

– Sikke en tillid han har til sig selv og sine kolleger! Lad borgerne få et direkte indblik i de debatter, der foregår, og giv medierne mulighed for at supplere referater af kommunalbestyrelser med klip fra de politiske debatter. Det vil øge interessen, fastslår han.

Det kan for eksempel gøres ved at kommunerne indfører såkaldte åbne postlister, dvs. giver medierne adgang til de breve og dokumenter, som drøftes på møder i kommunalbestyrelsen.

– Hvis kommunerne vil, kan de med virkeligt åbne kommunalbestyrelsesmøder, åbne postlister og stop for kommunale medieaktiviteter, der påfører de lokale medier unfair konkurrence, skabe et grundlag for de lokale medier, som kan skabe interesse for det nære kommunale demokrati ikke kun hvert fjerde år – men hver eneste dag også mellem valgene, slutter Christian Kierkegaard fra Danske Medier.