07 okt 2016
7 oktober 2016

Københavns nærradio tjekket og godkendt

Radio- og TV-nævnet bekræfter, at Købenavns Nærradio lever op til vilkårene for sendetilladelse og tilskud.

En lokalstations udsendelser skal leve op til sendetilladelsens regler. Det gør udsendelserne i Københavns Nærradio – og det er nu bekræftet af Radio- og TV-nævnet.

I marts fik stationen besked om, at de var udtaget til Radio- og TV-nævnets stikprøvetilsyn. Hensigten med et sådant tilsyn er at efterprøve, om stationen lever op til vilkårene for sendetilladelse og for tilskud.

Udover programkopier fra to vilkårlige uger, skulle Københavns Nærradio også indsende adskilligt andet materiale.
– Efter bedste overbevisning mener vi, at vi lever op til vilkårene i vores programtilladelse og også til det tilskud vi får til vores egenproduktion. Alligevel kan man ikke sige sig helt fri fra at være lidt ængstelig for, hvordan det nu vil gå, fortæller stationens daglige leder Viggo Wive i ”Nyt fra Københavns Nærradio”.

Den 1. september fik stationen så svaret.
– Radio– og tv-nævnet fandt, at der var overensstemmelse mellem vores programvirksomhed og de vilkår, der er i vores programtilladelse og for det tilskud vi får. Det bør naturligvis være sådan for vores radio. Men det er nu glædeligt at få det bekræftet, siger en lettet stationsleder.