Slots- og Kulturstyrelsen inviterer onsdag den 13. september til en konference om de internationale aktørers betydning for det danske mediemarked.

Du har lavet et godt tv-program, som du gerne vil sprede på Facebook. Men Facebooks algoritmer bevirker, at nyheden kommer langt ned i dine fælgeres feed. En international mediegigant har påvirket din lokale programproduktion.
Nu skal jeres lokalradio have et boost! Du indhenter alverdens data om, hvordan ord og rubrikker på jeres hjemmeside påvirker visningen på Google. Igen er en mediegigant med til at bestemme hvor mange danskere, der får øje på jeres lokalradio.
Det kaldes ”Globaliseringen af den danske mediebranche”, og det er netop titlen på en undersøgelse, som Ugebrevet Mandag Morgen har gennemført for Slots- og Kulturstyrelsen. Rapporten danner baggrund for en konference onsdag den 13. september kl. 9‐14 i Eigtveds Pakhus, Strandgade 25G, 1401 København K.

Danmark sætter ikke længere standarden
Rapporten viser, at der er sket en globalisering af markedet, en digitalisering af indholdsdistributionen og en dataficering af relationerne mellem brugere og virksomheder på markedet. En udvikling, der i dag drives af en snæver kreds af store internationale virksomheder som for eksempel Google, Facebook og Apple.
Rapporten konkluderer blandt andet den foruroligende kendsgerning, at danske medievirksomheder ikke længere selv har kapacitet til at definere de teknologiske, distributionsmæssige og forretningsmæssige standarder, de benytter sig af, når de leverer dansk indhold til de danske mediebrugere.
Efter præsentationen af rapporten vil Nick Wrenn fra Facebook, Torry Pedersen  fra norske Schibsted, og Anette Novak fra den svenske medieudredning præsentere deres perspektiver og erfaringer i forlængelse af rapportens konklusioner.

Hvordan finansiere dansk indhold?
Afslutningsvis vil et panel af aktører fra branchen debattere rapporternes konklusioner med fokus på:
• Hvilke muligheder og udfordringer den danske mediebranche har, eksempelvis inden for områder som finansiering af dansk indhold, forskellige aktørers råderum, mulige samarbejder.
• Hvad den enkelte medievirksomhed og branchen kan gøre.
• Hvad staten og EU kan gøre.
Under paneldebatten vil der være mulighed for at stille spørgsmål fra salen til paneldeltagerne samt deltage i debatten.
Deltagelse er gratis. Sidste frist for tilmelding er torsdag den 7. september 2017 kl. 12.00.