Når Kulturministeriet forbyder religiøs forkyndelse i lokalradioer, begrænser de ytringsfriheden, skriver DKPK i et debatindlæg.

Ytringsfrihed er en grundlæggende frihedsværdi i det danske samfund. Men denne frihed står nu i fare for at lide et alvorligt knæk.

Det skriver Mogens Videbæk fra Den Kristne Producent Komité (DKPK) i et debatindlæg i Kristeligt Dagblad den 23. januar 2016.
Anledningen er, at der i Kulturministeriets bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed står, at mindst en tredjedel af sendetiden skal være taleradio om eller med lokale personer og handle om lokale forhold eller lokalt perspektiv på nationale forhold (paragraf 11, stk. 4).

Så langt, så godt.

Men så skriver Kulturministeriet i et kommenteret høringsnotat, ”at kravet om lokalt indhold medfører, at rent interessebestemt programindhold, for f. eks. religiøs forkyndelse, ikke kan udsendes” (side 13).

Her er Kulturministeriet på glatis, mener Mogens Videbæk.

Det er betænkeligt, at de dels lægger en tolkning ned over lovtekst, som ikke umiddelbart fremgår af teksten, dels at det er i direkte modstrid med lokalt indhold, at programindholdet ikke må være ”rent interessebaseret”, og dels at det begrænser ytringsfriheden, at netop religiøs forkyndelse ikke må sendes i ikkekommercielle lokalradioer.

Læs indlægget i Kristeligt Dagblad her.