28 feb 2018
28 februar 2018

Flow-tv og web-tv kan supplere hinanden

10 ikkekommercielle lokal-tv stationer har gjort sig erfaringer med at producere tv til internettet. Nu er den samlede evaluering af forsøgene offentliggjort.

Ny evaluering af forsøg med lokal-tv på internettet peger på, at flow-tv og web-tv kan supplere hinanden.

Fra juni 2016 til juni 2017 har 10 ikkekommercielle lokal-tv-stationer afprøvet forskellige programformater på internettet, og de har løbende samlet op på, hvad produktion til og distribution på internettet kræver, og hvordan seerne har brugt indholdet.

Der er produceret i alt 1.104 programmer til internettet med en samlet varighed på knap 100 timer i en forsøgsordning, der blev bevilget med medieaftalen for 2015-2018. Her blev der afsat 2,2 millioner kroner til forsøgsordningen med ikkekommercielt lokal-tv på internettet, skriver Slots- og Kulturstyrelsen i en pressemeddelelse.

200.000 kroner blev afsat til en ekstern evaluering af forsøget. Evalueringen, der er udarbejdet af lektor ved Institut for Kommunikation og Kultur ved Aarhus Universitet Per Jauert, viser blandt andet at:
– Deltagerne ser positivt på at producere til og distribuere på internettet som et supplement til MUX 1 (flow-tv).
– Internettet gør det muligt at målrette programmer til bestemte målgrupper og potentielt nå meget bredt ud med programmer.
– Internettet giver nyttig viden om brugerne og deres præferencer.
– Internettet kan bruges som platform for længere programmer, mens særligt de sociale medier, som for eksempel Facebook, kan bruges til kortere “teasers” og dialog med brugerne.

Nogle deltagere peger desuden på, at de lokale, journalistisk bearbejdede programmer om lokale politiske og sociale forhold nedprioriteres til fordel for de hurtige og måske lidt overfladiske programtyper.

Ifølge deltagerne er de vellykkede internetprogrammer dem, der har været velproducerede, teknisk upåklagelige og ikke mindst haft relevans for det lokalsamfund, de har været henvendt til. Evalueringen af forsøgsordningen er sendt til de mediepolitiske ordførere.

Læs evalueringen her.