Fremtidens mediebillede bliver fragmenteret. Derfor skal lokale radio- og tv-stationer selv sørge for at sætte troen på dagsordenen og bidrage til den brede trossamtale, mener Anders Laugesen fra P1.

Danmark står over for en ny og anderledes medievirkelighed, der er langt mere fragmenteret, end vi oplever den i dag. Derfor skal kristne lokaleradio- og tv-stationer selv sørge for at sætte troen på dagsordenen, og det vil lykkes i samme omfang som de formår at bidrage til den brede trossamtale.
Det mener Anders Laugesen, der sender programmet Mennesker og tro på P1 hver tirsdag. I programmet interviewer han et bredt spekter af mennesker om deres tro og livssyn i sin skurvogn ved bopælen udenfor Aarhus.

Fare for et opdelt ”tros-danmark”
Fremtiden rummer både udfordringer og muligheder for kristne lokalmedier, fortæller han til Den Kristne Producent Komités (DKPK), der er en sammenslutning af 35 lokale kristne radio- og tv-stationer.
– Vi kan i fremtiden ikke tage for givet at få den samme public service platform stillet til rådighed som tidligere. Derfor må de, der synes, det er vigtigt at formidle tro på forskellige måder, selv finde ud af at få det gjort. Her spiller lokale sammenslutninger en utroligt vigtig rolle.
Men der er en udfordring:
– En mulig fare i det nye scenarie er, at vi bliver fragmenterede alle sammen og prædiker vores egen lille version af, hvordan vi mener, tingene hænger sammen. Vi kan meget hurtigt blive et opdelt ”tros-danmark”, hvor den brede danske befolkning går glip af kristendomsoplysning, siger den erfarne P1-vært.

Dyrk ikke blot egne særinteresser
Ud over sin rige erfaring som programvært er Anders Laugesen cand. phil. i religion fra Aarhus Universitet og dybt optaget af at studere verdensreligionerne i deres levende sammenhænge. Han har siden slutningen af ’80erne arbejdet med at formidle trosstof i radio, TV, videoproduktioner, trykte medier, i forsamlingshuse og sognegårde.
På årsmødet vil han beredvilligt dele ud af sine erfaringer med programvirksomhed til gavn for repræsentanterne for de lokale kristne medier.
– Lokale radio- og tv stationer skal tænke på, om de er til for bredden eller for en lille del. Man skal være opmærksom på, at hvis man kun sender til sine egne, så dyrker man særinteresser. Og når man ikke går ind i en bredere trossamtale, arbejder man hen imod et tros-danmark, der bliver mere og mere fragmenteret.
Hvad kan de gøre for at modvirke denne tendens?
Det handler om det daglige redaktionelle arbejde. Her skal man både tage sit eget bagland alvorligt, men også række ud til nye mennesker. Hvert medie er et forbillede på måden at gå til andre på, også når det drejer sig om at gå bredere ud. Her er de redaktionelle valg helt afgørende.

Lokale ildsjæle kan påvirke de store medier
Kan lokale medier skabe opmærksomhed om lokale forhold, som landsdækkende medier så tager op?
– Det har du fuldstændig ret i. Der er nemlig sket det i de seneste årtier, at der er færre og færre af de store medier, som er lokalt forankrede. Og selv om man søsætter en turné rundt i lokalområderne, kommer man ikke helt ned i materien.
– Desuden er der færre og færre journalister i de store medier til at dække små specialområder som for eksempel trosområdet. Derfor er de afhængige af, at nogen ringer ind og siger: ”I skal altså tage ud og dække det her!” Det har jeg prædiket for generalsekretærer i alle mulige organisationer: ”Tag telefonen og ring! Eller kom forbi!”
Så bliver journalisten eller redaktøren på det store medie måske opmærksom på, hvad der foregår lokalt og har det in mente, når han eller hun senere skal producere en udsendelse om emnet.
– Kontakt åbner altid nye muligheder. Relationer, hvor man ved, at man altid kan få fat i hinanden, snakke om tingene og vide, at informationerne er pålidelige, siger Anders Laugesen.

Gå ind i de unges virkelighed
Hvordan får lokale radio og tv fat i de unge?
– Det er dels et spørgsmål om skarphed, dels et spørgsmål om at tænke de nye sociale medier som de primære meder. Det gælder om at lave masser af små videoer til Facebook og bruge Snapchat – alle de medier, man måske synes er mærkelige, men som er den virkelighed, de unge bevæger sig i. Og man skal sørge for, at det er de unge selv, der laver det.
Traditionelle medier taber terræn, mens nye medier vinder indpas og vokser. Her har læsere, lyttere og seere brug for nogen, der vælger for dem, dvs. portaler, hvor de kan få overblik over emner, de interesserer sig for, mener Anders Laugesen.
Det kan for eksempel være emnet kristendom.
– De, der kan samle kvalitetsstof og præsentere det for mediebrugerne, har en fremtid, siger han og tilføjer en lille formaning til kirkerne:
– Kirkefolk af forskellig observans har en stor udfordring i at forstå, at de – mens de vedligeholder deres eget bagland – skal trække på samme hammel med andre trossamfund og kæmpe for en fælles sag. Modkulturen er nemlig så stærk, at man bliver nødt til at arbejde for at få gennemslagskraft.