15 mar 2018
15 marts 2018

DKPK-leder: Samarbejde giver slagkraft

Som daglig leder af Den Kristne Producent Komité skal Bjarne Larsen både forhandle med myndigheder og rådgive op mod 20 lokale radio- og tv-stationer. Og samarbejdet bærer frugt, fortæller han. Den 21. april inviterer DKPK til et årsmøde, hvor Kulturstyrelsen svarer på spørgsmål.

Bjarne Larsen involverede sig i lokalradioarbejde allerede for 20 års siden. Da han selv har sin gang i Luthersk Mission, blev det LUMI Radio, han engagerede sig i. Og idéen var ikke fremmed, fortæller han.
– Min svigerfar var involveret i lokalt radioarbejde i Brændstrup i Sønderjylland. Det syntes jeg lød spændende, fordi jeg derved kunne nå ud med et budskab om det, der er vigtigt i mit liv, nemlig et budskab om Jesus og alt det, han står for. Her så jeg en mulighed for at nå ud til rigtig mange mennesker, fortæller Bjarne Larsen.
Siden blev han blevet overrasket over, hvor mange mennesker, der egentlig lyttede til programmerne.
– Det var mennesker, jeg ikke kendte og slet ikke havde mulighed for at møde på andre måder. Det viste sig, at mennesker i vores lokalområde havde en åndelig længsel og derfor efterlyste mere åndelig føde, fortæller han.

Taletid i medierne
Bjarne Larsen bor selv i Brændstrup gift med Dorte, som han har fire voksne børn sammen med.
En dag blev han inviteret med i bestyrelsen for Den Kristne Producent Komité (DKPK), der organiserer omkring 20 kristne lokalradio- og tv-stationer i Danmark.
– Jeg syntes, det var spændende at være med i en paraplyforening og samarbejde på tværs af de forskellige trossamfund. Vi samarbejder jo bredt med alle kirker og har samme værdigrundlag. Vi kan derfor gøre noget sammen, både som lokale stationer og som kristne stationer. Vi vil gerne slås for, at vi også får taletid i medierne. Det fangede mig dengang og gør det stadigvæk.

Fælles slagkraft
I dag er Bjarne Larsen daglig leder for DKPK. Sammen med en aktiv bestyrelse brænder han for at samarbejde med både stationer og myndigheder.
Hvad kan I gøre sammen som de lokale stationer ikke kan gøre hver for dig?
– Vi kan sammen være talerør ind i Slots- og Kulturstyrelsen og forhandle med dem samlet. Vi får taletid, når henvender os i samlet flok, og vi oplever, at de lytter til os. Det giver slagkraft at stå sammen som kristne. Og vi kan få afklaret tvivlsspørgsmål.
Har der været særlige mærkesager, der har båret frugt?
– Ja, vi har blandt andet kæmpet for at få lov til at fortælle, hvad der betyder allermest for os: at det er Jesus, vi tror på. Vi vil have lov til at transmittere gudstjenester. Vi vil have lov til at forkynde gennem andagter. Og det har gjort en forskel. I oplægget til den nye radiolov fra 1. januar 2018 talte de om, at der slet ikke måtte være forkyndende programmer. Men det er tilladt nu. Nu skal der blot være lokale redaktionelle programmer i radioen mindst en time om ugen.  Ud over det må man gerne lave forkyndende programmer. Vi må sige lige hvad vi vil; der er stort set ingen grænser.

Uddannelse og rådgivning
Ud over samarbejdet med myndighederne, er DKPK også det kit, der binder de kristne lokalmedier sammen.
– Vi inspirerer hinanden på tværs af stationerne og mødes for eksempel til kurser, hvor vi videreuddanner og dygtiggør os i programproduktion, teknik og formidling gennem sociale medier. Og det er både radio- og tv-stationer, der får gavn af kurserne.
Bjarne Larsen fortsætter:
– Vi rådgiver også stationerne, når de henvender sig – mest på e-mail – med spørgsmål om, hvad der for eksempel menes med lokalt stof. Sammen har vi også fælles aftaler om musikafgifter til KODA og Gramex og i det hele taget en fælles relation til Mediesekretariatet under Slots- og Kulturstyrelsen.
DKPK har inviteret ledere fra Mediesekretariatet til at tale på foreningens årsmøde den 21. april i Københavns Kulturcenter. Her vil de både forklare reglerne i den ny radiolov, svare på aktuelle spørgsmål og – hvis der er tid – lede en workshop, hvor deltagerne får til opgave at spille ”radio- og tv-nævn” og afgøre nogle ”grænse-sager” vedr. sendetilladelser.

Budskab til politikere: Lad FM-båndet stå
Samarbejde, inspiration, efteruddannelse, relationer til myndigheder er nogle af kodeordene i DKPK. Men der er et vigtigt ord mere: Det politiske arbejde.
– Vi skal også påvirke politisk, og det gør vi ved at kende politikerne og deres fokusområder. Vi viser partiernes medieordførere, at vi har en berettigelse som kristne lokalradio- og tv-stationer.
Og der er stadig sager at kæmpe for, fortæller Bjarne Larsen:
– Der tales for eksempel om at nedlægge FM-båndet om nogle år, når under halvdelen af danskerne hører radio på FM. Her skal vi overbevise politikerne om, at man som i Norge lige så godt kan lade FM-båndet stå åbent. Hvem bruger det ellers? Det kunne vi jo godt bruge til traditionelle lyttere, de ældre for eksempel, der jo stadig hører radio på FM-båndet.

Alt begynder lokalt
Bjarne Larsen har talt sig varm:
– Det er politisk bestemt, så det skal vi prøve at påvirke dem på. Hvis vi ikke siger noget, lukker de det.
Hvad betyder det for dig, at der er mulighed for at sende lokalt?
– På den ene side giver det mulighed for lokale ildsjæle at komme ud med deres idéer og budskaber. På den anden side er der lyttere derude, som stadig hører radio og ser tv – både lokalt og for tv’s vedkommende mere regionalt. Og gennem Net-radio og net-tv kan folk jo høre udsendelserne over hele landet.
– Danskerne kan godt li’ at møde og opleve lokale mennesker i radio og tv. Og man kan sige, at alle medier – også de landsdækkende – har rod i det lokale. Uden lokalt stof var der ikke noget stof i det hele taget. Derfor er lokale medier så vigtige. Det er dem, der har føling med lokalsamfundet, slutter Bjarne Larsen.