Danskernes mediebrug bliver stadigt mere digitalt, viser en ny rapport.

Danskernes mediebrug foregår i høj grad på digitale og mobile platforme. Streaming går frem, mens flow-tv og traditionel radiolytning går tilbage.

Det er nogle af de konklusioner, der indgår i den årlige rapportering om danskernes brug af medier, som Slots- og Kulturstyrelsen nu offentliggør.

Der bliver fortsat set mindre flow-tv i Danmark, der bliver lyttet mindre til radio, mens flere og flere danskere – særligt de unge målgrupper – streamer via internettet, flere lytter til podcasts, og oftere og oftere bliver nyhederne læst på nettet.

Det er nogle af de konklusioner, der indgår i den årlige ”Rapportering om mediernes udvikling i Danmark 2018″. Den årlige rapportering om danskernes brug af medier viser en række udviklingstendenser.

Ældre ser fem gange så meget tv som unge
I 2017 så danskerne i gennemsnit traditionelt fjernsyn i 2 timer og 30 minutter dagligt. Forskellene mellem de yngre og de ældres tv-forbrug er fortsat markant. Eksempelvis så de 12 til 18-årige tv i 46 minutter om dagen, mens de 71-årige og derover så tv i 284 minutter.

Færre lytter radio
Radiolytningen er faldet fra 1 time og 56 minutter dagligt i 2016 til 1 time og 51 minutter i 2017. I modsætning til 2016, hvor kun lyttetiden til et mindre antal kanaler faldt, er faldet i lyttetiden i 2017 fordelt over størstedelen af kanalerne.

Over halvdelen streamer
Over halvdelen af danskerne (54 procent) har i 2017 streamet audiovisuelt indhold mindst én gang om ugen. Forskellen mellem de yngre og de ældre er imidlertid fortsat stor.

De fleste bruger mobilen til at gå på nettet
Smartphonen er det mest benyttede apparat, når danskerne skal på internettet både generelt og uden for hjemmet. I 2017 benyttede 83 procent af danskerne smartphone til at gå på internettet, hvilket er mere end dobbelt så mange som i 2011. I 2017 bruger markant flere ældre nu også smartphonen til dette formål.

Mette Bock: Politikerne skal følge med
– De nye tal om danskernes medieforbrug viser tydeligt, at danskerne i stadigt højere grad omfavner de muligheder, de digitale tjenester tilbyder, siger kulturminister Mette Bock og tilføjer:

– Danskernes mediebrug er under massiv forandring i takt med, at nye medier vokser frem, og nye medievaner opstår. Derfor er det vigtigt, at vi fra politisk hold og i forbindelse med den kommende medieaftale får etableret nogle ambitiøse rammer, der sikrer, at danskerne også i fremtiden har adgang til et mangfoldigt og godt udbud af dansk kvalitets-indhold på forskellige medieplatforme.

Læs mere og klik videre her.