03 feb 2021
3 februar 2021

Ansøgning samt svar på Nye Dispensationer

Til Kulturminister
Joy Mogensen                                                                                                                  

Aarhus d. 29.01.2021

Vedr. ikke-kommercielle radio- og tv-stationer – samt dispensationer i forbindelse med Corona-restriktioner m.v.

Kære Joy Mogensen

På vegne af DKPKs medlemmer og DKPK henvender vi os endnu engang vedr. dispensation i forbindelse med produktion af nye programmer hver uge på ikke-kommercielle radio- og tv-stationer. Vi takker for dispensationen i 2020, men er desværre nødt til at gøre opmærksom på, at der også i 2021 vil være behov for en lignende dispensation, idet den forrige dispensation udløber d. 7. februar 2021.

Derfor ser vi os nødsaget til at bede om yderligere dispensation til de ikke-kommercielle radio- og tv-stationer vedrørende produktion af nye programmer hver uge, idet disse stationer pr. d. 8. februar vil befinde sig i den helt samme situation, som før den tidligere dispensation blev givet / vedtaget. 

Vil kulturministeren foranledige, at ikke-kommercielle radio- og tv-stationer får en ny dispensation – i lighed med den forrige, som ophører pr. 7. febr. 2021 – i forhold til produktion af nye programmer hver uge?

Vi takker på forhånd, og håber naturligvis, at vi snart kan komme ind i en ”normal” periode igen, både af hensyn til de lokale radio- og tv-stationer og den danske befolkning i øvrigt.  

Med venlig hilsen,

Tove Videbæk

Daglig leder, Fmd. DKPK

(tidl. MF)

Opdateret:

Svar på ansøgning findes på nedenfor stående links:

Bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX

Bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed