DKPK og Dilem inviterer til årsmøde den 21. april, hvor ledere fra Kulturstyrelsen redegør for love og regler og svarer på aktuelle spørgsmål.

Er lokale gudstjenester lokalt indhold? Er andagter af lokale præster lokalt indhold? Og hvor går grænsen mellem journalistik og PR (læs: skjult reklame)?

Det kan lokale radio- og tv-stationer få svar på ved DKPK’s og Dilems årsmøde lørdag den 21. april i Kulturcentret i København.

Her vil to ledere fra Slots- og Kulturstyrelsen nemlig holde oplæg – og måske workshop – om lokalradioernes aktuelle spørgsmål og problemstillinger i forbindelse med den nye radiolov, der trådte i kraft ved årsskiftet. Lokale tv-stationer kan også få gavn af den nye viden. Der vil nemlig være rig mulighed for at stille spørgsmål.

Slots- og Kulturstyrelsen vil uddybe reglerne i den nye lov om ikke-kommerciel radiovirksomhed, som trådte i kraft 1. januar 2018. Loven kræver blandt andet, at lokalradioer skal sende mindst én time hver uge med lokalt indhold.

Men hvad indebærer loven helt praktisk? Hvad menes med lokalt indhold? Skal det være af lokale, med lokale og om lokale? Eller kan mindre gøre det? Kan den ugentlige time med lokalt indhold opdeles i mindre udsendelser i løbet af ugen? Og i så fald hvordan?

Kulturstyrelsen medvirker fra kl. 13.30-15.00. Hvis der bliver tid til det, vil de også arrangere en workshop, hvor I får til opgave at spille ”radio- og tv-nævn” og afgøre nogle ”grænse-sager” vedr. tilladelser.

Yderligere er der generalforsamling kl. 10.00. Daglig leder af KKR/TV, Nick Hansen, medvirker. Generalforsamlingen er for medlemmer af DKPK (Den Kristne Producent Komité) og DILEM (Danske Idébaserede Lokale Elektroniske Medier).

Dagen starter med kaffe og rundstykker. Der er frokost mellem generalforsamling og mødet med Kulturstyrelsen. Det er gratis at deltage hele dagen – Kulturcenteret, Drejervej 15, 2400 Kbh. NV. Tilmelding senest d. 15. april 2018 til e-mail: dagligleder@dkpk.dk.