Radio- og tv-nævnets årsberetning for 2017 viser, at nævnet måtte påtale og sanktionere flere sager, hvor ikke-kommercielle lokale stationer havde sendt anprisninger og anden form for skjult reklame.

Radio- og tv-nævnet under Slots- og Kulturstyrelsen har i 2017 ført tilsyn med en række ikkekommercielle lokalradiostationer, der modtager driftstilskud. Det fremgår af Radio- og tv-nævnets årsberetning for 2017 som netop er offentliggjort.

Påtale og krav om tilbagebetaling
Af væsentlige sager kan der blandt andet nævnes tilsyn med Ringkøbing Lokalradio og RødovreKanalen.

I forhold til Ringkøbing Lokalradio traf Radio- og tv-nævnet afgørelse om, at stationen havde udsendt reklamer i perioden 18. april – 19. juni 2017. Overtrædelsen medførte en påtale samt en inddragelse af programtilladelsen i perioden 1. oktober – 31. december 2017. Nævnet krævede ligeledes driftstilskud for samme periode tilbagebetalt.

Derimod viste et tilsyn med Rødovrekanalen, at stationen levede op til vilkårene i sin programtilladelse. Der var godt nok programmer med anprisning, opfordring til køb, betoning af lav billetpris og oplysning om pris, hvilket er forbudt for ikke-kommercielle stationer. Nævnet mente imidlertid, at omtalen ikke gik ud over, hvad der var redaktionelt berettiget.

Justering af, hvad der er ”lokalt indhold
Der blev også ført tilsyn med lokal-tv-stationer i 2017.

TV København fik påtale for udsendelsen af 27 programmer i programrækken ”EU & DK” fra 2016, idet de ikke overholdt kravet om, at udsendte programmer skal optages i tilladelsesområdet – eller undtagelsesvist tilgrænsende tilladelsesområder. Det udløste et tilbagebetalingskrav.

TV Bella fik blandt andet påtale for ikke at overholde kravet om lokalt indhold. Afgørelsen indebar en justering af nævnets fortolkning af kravet om lokalt indhold, således at interviews med lokale personer om disses bøger, film mv. om generelle emner kan udgøre lokalt indhold.

Middelfart Lokal TV fik påtale af Radio- og tv-nævnet for, at stationen havde udsendt skjult reklame i et program om musikfestivalen ”Rock Under Broen”. Nævnet fandt, at programmets oplysninger om køb af billetter med rabat gik ud over, hvad der kunne anses for at være redaktionelt berettiget.

Læs hele Radio- og tv-nævnets årsberetning her.